top of page

JNANA JYOTHI

VINUTHA . P | SANDHYA .K

Sneha A | Puvith N

BCU MCJ 2023

MANASA S R | DISHA P

Spoorthi M R | M Lakshmi

VIJAY KUMAR .N | RAKESH .N

KARTHIK S | MEENAKSHI V

Vijayakumara M | Sapthagiri S

Yashwanth R | Meenakshi S R

MEDIA CLUB activity:

bottom of page